Aktualizácia súboru odosielaných údajov pri platbe kartou cez GP Webpay s účinnosťou od 1.10.2021

V januári 2018 nadobudla účinnost regulácia Európskej únie s názvom PSD2 (Payment Service Directive), ktorá priniesla zmeny v oblasti bezpečnosti a zjednotenia platieb v rámci EÚ. Ako súčasť regulácie bola vydaná technická špecifikácia RTS (Regulatory Technical Standards) na posilnenie úrovne bezpečnostnej ochrany a redukcie objemu finančných podvodov. Kľúčovou požiadavkou je tzv. SCA, čo je označenie pre požiadavku na silné overenie užívateľov, teda Vašich zákazníkov, pri platbách na diaľku.

Týka sa všetkých transakcií uskutočnených kartou vydanou európskym vydavateľom a procesovaných európskym spracovateľom. Toto ustanovenie vyžaduje, aby platiaci zákazník bol overený tak, aby bolo preukázané, že ide o skutočného, oprávneného držiteľa platobnej karty s ohľadom na oprávnený záujem na vykonanie transakcie. K overeniu platiaceho zákazníka dôjde ešte predtým, než je platba autorizovaná a finančné prostriedky strhnuté z účtu držiteľa karty.

V súčasnej dobe pri všetkých e-commerce transakciách dochádza k silnému overeniu držiteľa karty. Cieľom kartových schém je umožniť vydavateľským bankám uplatnenie výnimky pomocou TRA (Transaction Risk Analysis) - transakčnej rizikovej analýzy.

TRA (Transaction Risk Analysis)

Keď držiteľ karty uskutoční online platbu, budú v čase transakcie vyžadované ďalšie úrovne autentizácie, teda overenie držiteľa u vydavateľa platobnej karty. Vďaka rozšíreniu integrácie umožníte vydavateľom platobných kariet pracovať s viacerými dátami o transakcii a umožníte im nastaviť vlastné rizikové parametre TRA (podľa RTS), ktoré budú pre Vás i Vašich zákazníkov prospešné.

V prípade výnimky TRA nie sú pri transakcii vyžadované všetky požadované spôsoby overenia a ak by došlo k reklamácii transakcie, tak zodpovednosť za prípadnú škodu je na strane vydavateľa platobnej karty.

Aby nákupný proces prebehol bez prerušenia, kartové schémy vyžadujú výmenu nižšie uvedených údajov pri každej platbe kartou. Týmto môže dôjsť k uplatneniu výnimky TRA na základe silného overenia používateľa na strane vydavateľa platobnej karty:

· Meno (Name)

· E-mailová adresa (Email address)

· Domáce telefónne číslo (Home phone number)

· Číslo mobilného telefónu (Mobile phone number)

· Fakturačná adresa (Billing address)

· Dodacia adresa (Shipping address)